-Η κάθε Συνεδρία διαρκεί αυστηρά 45 λεπτά.

-Προσέρχεστε στην Συνεδρία σας, όχι νωρίτερα απο 10 λεπτά της έναρξης της, ώστε να διευκολύνετε και την ολοκλήρωση της προηγούμενης.

-Τυχόν καθυστέρηση στην προσέλευση σας, αφαιρεί χρόνο από την Συνεδρία σας καθώς μετατόπιση όλων των ραντεβού είναι αδύνατη.

-Για ακύρωση προγραμματισμένης Συνεδρίας παρακαλώ ενημερώστε με τουλάχιστον 24 ώρες πριν

-Σε περίπτωση μη προσέλευσης σας, χωρίς έγκαιρης ακύρωσης της Συνεδρίας σας, αυτή πληρώνεται κανονικά

-Σε περίπτωση ακύρωσης συνεχόμενων Συνεδριών σας (άνω των 2) χωρίς σοβαρό λόγο, διακόπτεται η Ψυχοθεραπεία σας και συνεπώς η συνεργασία μας. Σε τέτοια περίπτωση σας παραπέμπω σε άλλο συνάδελφο που πιθανόν θα συνεργαστείτε καλύτερα.