Αφορά Συνεδρία που πραγματοποιεί από κοινού το ζευγάρι μαζί μου για την επίλυση επικοινωνιακών ή Σεξουαλικών προβλημάτων που υπάρχουν μεταξύ τους.

Οι Συνεδρίες είναι διάρκειας 1 ώρας και 30 λεπτών έκαστη και η συχνότητά τους εβδομαδιαία. Ο συνολικός αριθμός τους δεν ξεπερνά τις 20 με 24, που σημαίνει μέγιστη διάρκεια θεραπείας 6 μήνες.

Κλείστε ραντεβού άμεσα καλώντας στο 2310 404022 ή στο 6932536494.