Με την χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών οι οποίες προβάλλονται μέσω αυτού ο πελάτης-ιδιώτης, ο οποίος εφεξής θα αναφέρεται ως Πελάτης κάνει δεκτούς τους ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ της συνεργασίας του με τον ειδικό Ψυχικής Υγείας- Ψυχοθεραπευτή ο οποίος εφεξής θα αναφέρεται ως Σύμβουλος.Οι ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ έχουν σκοπό την παροχή των βέλτιστων υπηρεσιών στην Ψυχική Υγεία.

Συνεπώς ενημερώνεται για τους παρόντες ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, τους οποίους και με την χρήση των υπηρεσιών, κάνει ρητώς κι αμετάκλητα αποδεκτούς και μη αμφισβητήσιμους:

  1. Η Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας και η Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία που παρέχονται, τόσο online καθώς και γραφείου, στοχεύουν στην καλύτερη διαχείριση και αντιμετώπιση των όποιων ψυχολογικών δυσλειτουργιών αντιμετωπίζει ο Πελάτης στην λειτουργικότητα της καθημερινότητάς του και το πως ο ίδιος την αισθάνεται. Δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση υπάρχουσα φαρμακευτική αγωγή απο ψυχίατρο. Επίσης εαν αν αυτή κριθεί απαραίτητη απο τον Σύμβουλο τότε ο Πελάτης παραπέμπεται.
  2. Ο Πελάτης κατανοεί ότι ο Σύμβουλος παρέχει Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία, με μοναδικό γνώμονα την παροχή της μέγιστης Ψυχολογικής βοήθειας & υποστήριξης , και πάντα βάσει της επιστημονικής του εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως αυτή παρουσιάζεται στο βιογραφικό του . Τυχόν οργανικό πρόβλημα υγείας του Πελάτη, στο παρελθόν ή τώρα,  προηγούμενη ή ενεργή υπάρχουσα φαρμακευτική αγωγή απο ψυχίατρο ή προηγούμενη ψυχοθεραπεία με άλλον συνάδελφο ψυχικής υγείας ή τυχόν ιστορικό νοσηλείας σε ψυχιατρικό ίδρυμα πρέπει να γνωστοποιείται στον Σύμβουλο άμεσα απο την πρώτη Συνεδρία.
  3. Ο Σύμβουλος ενεργεί πάντα με βάση τα δεδομένα που δίνει ο Πελάτης τα οποία και οφείλουν να είναι πραγματικά , και να μην παραβιάζουν προσωπικά δεδομένα τρίτων ατόμων. Ψευδείς δηλώσεις για τον ίδιο τον Πελάτη καθώς και για τα γεγονότα που ζει, αναγνωρίζει οτι αποπροσανατολίζουν την ψυχοθεραπεία και οδηγούν σε σημαντικά μειωμένα αποτελέσματα.
  4. Η online Συμβουλευτική Ψυχοθεραπεία πραγματοποιείται μέσω SKYPE , προγράμματος βιντεοκλήσης το οποίο και παρέχει συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφαλείας που δίνει η εταιρία microsoft. Πέραν αυτών ΚΑΜΙΑ ευθύνη δεν φέρει ο ιστότοπος και ο Σύμβουλος απο κακόβουλη χρήση τρίτων. Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση διατηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμα για την εξασφάλιση της υστεροφημίας και των συμφερόντων του.
  5. Στην online Συμβουλευτική Ψυχοθεραπεία  τηρείται ΠΛΗΡΩΣ το απόρρητο του πελάτη όπως και στην Συνεδρία Γραφείου. Η δε όλη διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τους κανονισμούς για online παροχή Ψυχολογικών Υπηρεσιών της ISΜΗO (Παγκόσμιος Οργανισμός Online υπηρεσιών Ψυχική Υγείας). 
  6. Ο Σύμβουλος δύναται να κρατά στοιχεία των Συνεδριών με τρόπο που κρίνει πρόσφορο ο ίδιος, για την οργάνωση καλύτερου πλάνου θεραπείας κι αυτό είναι κάτι που ο Πελάτης γνωρίζει εξαρχής κι αποδέχεται.'Ολα αυτά τα στοιχεία, καθώς και κάθε πληροφορία που εμπεριέχονται, αποτελούν ΚΑΙ προσωπικά Δεδομένα του Συμβούλου και ως εκ τούτου ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ  στον πελάτη η χρησιμοποίηση ολόκληρης ή μέρους των, σύνοψη ή αναφορά ή περίληψη, και διάθεσή τους έναντι οποιουδήποτε τρίτου χωρίς την έγγραφη και μόνο άδεια του Συμβούλου . Κάθε άλλο μέσο απόδειξης της Συγκατάθεσής του αποκλείεται. Ο Σύμβουλος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα της πραγματοποιηθείσας Συνεδρίας ΜΟΝΟ για επιστημονικούς λόγους και πάντα προστατεύοντας ΡΗΤΑ κάθε στοιχείο ταυτότητας του πελάτη
  7. Ο πελάτης θεωρεί το τίμημα της Συνεδρίας πλήρως αποδεκτό ώς λογικό και δίκαιο, και αποκλείει ΡΗΤΑ κάθε μελλοντική διεκδίκηση δικαιώματος επιστροφής του ή αμφισβήτησής του. Διατηρεί το δικαίωμα διακοπής των Συνεδριών του εαν τυχόν κρίνει οτι δεν λαμβάνει την καταλληλότερη ή προσδοκόμενη για αυτόν βοήθεια και να αναζητήσει έτερο επαγγελματία Ψυχικής Υγείας ανα πάσα στιγμή. Ο Σύμβουλος απο την πλευρά του διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει της μεταξύ τους συνεργασία όταν κρίνει οτι η μεταξύ τους συνεργατικότητα δεν ευνοεί τα αποτελέσματα των στόχων οι οποίοι έχουν απο κοινού τεθεί ή όταν κρίνει οτι η συνεργατικότητα αυτή κωλύεται εκ οποιωνδήποτε παραγόντων. Σε αυτήν την περίπτωση υποχρεούται να συστήσει κάποιον άλλον συνάδελφο του για την συνέχιση των Συνεδριών του Πελάτη.
  8. Ο πελάτης με την χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου δηλώνει ότι είναι ενήλικος 18+. 
  9. Τόσο ο παρών ιστότοπος όσο και ο Σύμβουλος, οι διαχειριστές του, καθώς και οι συνεργαζόμενοι με αυτόν φορείς, επιφυλάσσονται κάθε νομίμου δικαιώματος τους διεκδίκησης αποζημίωσης , ηθικής και οικονομικής, έναντι οιοδήποτε προσβάλλει άμεσα ή έμμεσα, ενός η περισσοτέρων των παρόντων όρων, ή ενεργήσει γενικά με τρόπο που θα αποφέρει ζημιά οποιασδήποτε μορφής σε αυτούς. (Οικονομικής ή Φήμης τους ή υπόστασής τους).
  10. Για κάθε διαφορά, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.