Με την χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών οι οποίες προβάλλονται μέσω αυτού ο ιδιώτης-πελάτης, ο οποίος εφεξής θα αναφέρεται ως Πελάτης κάνει δεκτούς τους ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ της συνεργασίας του με τον Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας -Ψυχοθεραπευτή, ο οποίος εφεξής και χάρην συντομίας θα αναφέρεται ως Σύμβουλος.Οι ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ έχουν σκοπό την παροχή των βέλτιστων υπηρεσιών στην Ψυχική Υγεία.

Συνεπώς ενημερώνεται για τους παρόντες ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, τους οποίους και με την χρήση των υπηρεσιών, κάνει ρητώς κι αμετάκλητα αποδεκτούς και μη αμφισβητήσιμους:

  1. Η Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας και η Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία οι οποίες παρέχονται, τόσο online καθώς και γραφείου, στοχεύουν στην καλύτερη διαχείριση και συνεπώς αντιμετώπιση των όποιων ψυχολογικών δυσλειτουργιών αντιμετωπίζει ο Πελάτης στην λειτουργικότητα της καθημερινότητάς του και το πως ο ίδιος την αισθάνεται αυτή. Δεν αντικαθιστούν σε καμία περίπτωση υπάρχουσα φαρμακευτική αγωγή απο ψυχίατρο ή άλλη φαρμακευτική θεραπεία στην οποία βρίσκεται. Επίσης εαν αυτό κριθεί απαραίτητο απο τον Σύμβουλο, τότε ο Πελάτης παραπέμπεται σε γιατρό-ψυχίατρο για ορθότερη αντιμετώπιση του προβλήματος.
  2. Ο Πελάτης κατανοεί ότι ο Σύμβουλος παρέχει Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία, με μοναδικό γνώμονα την παροχή της μέγιστης Ψυχολογικής βοήθειας & υποστήριξης , και πάντα βάσει της επιστημονικής του εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως αυτή παρουσιάζεται στο βιογραφικό του . Τυχόν οργανικό πρόβλημα υγείας του Πελάτη, στο παρελθόν ή τώρα,  προηγούμενη ή ενεργή υπάρχουσα φαρμακευτική αγωγή απο ψυχίατρο ή προηγούμενη ψυχοθεραπεία με άλλον συνάδελφο ψυχικής υγείας ή τυχόν ιστορικό νοσηλείας σε ψυχιατρικό ίδρυμα πρέπει να γνωστοποιείται στον Σύμβουλο άμεσα απο την πρώτη Συνεδρία.
  3. Ο Σύμβουλος ενεργεί πάντα με βάση τα δεδομένα που δίνει ο Πελάτης τα οποία και οφείλουν να είναι πραγματικά , και να μην παραβιάζουν προσωπικά δεδομένα τρίτων ατόμων. Ψευδείς δηλώσεις για τον ίδιο τον Πελάτη καθώς και για τα γεγονότα που ζει, αναγνωρίζει οτι αποπροσανατολίζουν την ψυχοθεραπεία και οδηγούν σε σημαντικά μειωμένα αποτελέσματα.
  4. Η online Συμβουλευτική Ψυχοθεραπεία πραγματοποιείται μέσω SKYPE , προγράμματος βιντεοκλήσης το οποίο και παρέχει συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφαλείας που δίνει η εταιρία microsoft. Πέραν αυτών καμία ευθύνη δεν φέρει ο ιστότοπος και ο Σύμβουλος απο κακόβουλη χρήση τρίτων. Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση διατηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμα για την εξασφάλιση της υστεροφημίας και των συμφερόντων του.
  5. Στην online Συμβουλευτική Ψυχοθεραπεία  τηρείται ΠΛΗΡΩΣ το απόρρητο του πελάτη όπως και στην Συνεδρία Γραφείου. Η δε όλη διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τους κανονισμούς για online παροχή Ψυχολογικών Υπηρεσιών της ISΜΗO (Παγκόσμιος Οργανισμός Online υπηρεσιών Ψυχική Υγείας). Ο Σύμβουλος δύναται να κρατά στοιχεία των Συνεδριών με τρόπο που κρίνει πρόσφορο ο ίδιος, για την υποστήριξη της ορθότητας της διαδικασίας και την οργάνωση καλύτερου πλάνου θεραπείας, κι αυτό είναι κάτι που ο Πελάτης γνωρίζει, αποδέχεται και συναινεί.'Ολα αυτά τα στοιχεία, καθώς και κάθε πληροφορία που εμπεριέχονται, αποτελούν και Προσωπικά Δεδομένα του Συμβούλου και ως εκ τούτου απαγορεύεται ρητά  στον πελάτη η χρήση/διάδοση/επεξεργασία προς τρίτους. ολόκληρων στοιχείων ή μέρους των, σύνοψη ή αναφορά ή περίληψη, και φυσικά διάθεσή τους έναντι οποιουδήποτε τρίτου χωρίς την έγγραφη και μόνο άδεια του Συμβούλου . Κάθε άλλο μέσο απόδειξης της Συγκατάθεσής του αποκλείεται. Ο Σύμβουλος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα της πραγματοποιηθείσας Συνεδρίας ΜΟΝΟ για επιστημονικούς λόγους και πάντα προστατεύοντας ΡΗΤΑ κάθε στοιχείο ταυτότητας του πελάτη
  6. Ο πελάτης θεωρεί το τίμημα της Συνεδρίας πλήρως αποδεκτό ώς λογικό και δίκαιο, και αποκλείει ΡΗΤΑ κάθε μελλοντική διεκδίκηση δικαιώματος επιστροφής του ή αμφισβήτησής του. Διατηρεί το δικαίωμα διακοπής των Συνεδριών του οποιαδήποτε στιγμή τυχόν κρίνει οτι δεν λαμβάνει την κατάλληλη ή προσδοκόμενη για αυτόν βοήθεια και να αναζητήσει έτερο επαγγελματία Ψυχικής Υγείας . Ο Σύμβουλος απο την πλευρά του διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει της μεταξύ τους συνεργασία όταν κρίνει οτι η μεταξύ τους συνεργατικότητα δεν ευνοεί τα αποτελέσματα των στόχων οι οποίοι έχουν απο κοινού τεθεί ή όταν κρίνει οτι η συνεργατικότητα αυτή κωλύεται εκ οποιωνδήποτε παραγόντων. Σε αυτήν την περίπτωση υποχρεούται να συστήσει κάποιον άλλον συνάδελφο του για την συνέχιση των Συνεδριών του Πελάτη.
  7. Τόσο ο παρών ιστότοπος όσο και ο Σύμβουλος, οι διαχειριστές του, καθώς και οι συνεργαζόμενοι με αυτόν φορείς, επιφυλάσσονται κάθε νομίμου δικαιώματος τους διεκδίκησης αποζημίωσης , ηθικής και οικονομικής, έναντι οιοδήποτε προσβάλλει άμεσα ή έμμεσα, ενός η περισσοτέρων των παρόντων όρων, ή ενεργήσει γενικά με τρόπο που θα αποφέρει ζημιά οποιασδήποτε μορφής σε αυτούς. (Οικονομικής ή Φήμης τους ή υπόστασής τους).
  8. Για κάθε διαφορά, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Ο πελάτης με την χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου δηλώνει ότι είναι ενήλικος 18+.