Οι Έλληνες υπήρξαμε πάντα λαός σκέψης και πολιτισμού. Τα τελευταία χρόνια ,30 τουλάχιστον, εισάγαμε τον εαυτό μας

στο Δυτικό πρότυπο ευημερίας μέσω του καταναλωτισμού, πιθανόν σε υπερβολικό βαθμό λόγω και της ιδιοσυγκρασίας μας. Είναι το

"μεσογειακό μας ταπεραμέντο" άλλωστε που μας παθιάζει σε οτιδήποτε κι αν κάνουμε ,ακόμα κι αρνητικό, κι έτσι φτάσαμε να είμαστε

πιο δυτικοί απο τους Δυτικούς σε πολλά και κυρίως στην υπερκατανάλωση.

Σελίδα 13 από 13