Η σύνδεση με τον εαυτό ως πηγή ευτυχίας

Μια νέα έννοια που ονομάζεται αυτοσύνδεση μπορεί να αποτελέσει κεντρικό ρόλο για την ευτυχία, την ικανοποίηση και την γενικότερη ευημερία στην ζωή του σύγχρονου ανθρώπου.

Τι μπορεί να περιλαμβάνει όμως η έννοια της αυτοσύνδεσης;

Περιλαμβάνει τρεις πολύ συγκεκριμένες έννοιες της ψυχολογίας, κι αυτές είναι: η αυτογνωσία, η αποδοχή και η ταύτιση (ευθυγράμμιση).

Η αυτογνωσία αποτελείται από όλες εκείνες τις πληροφορίες για τον εαυτό μας τις οποίες οφείλουμε να γνωρίζουμε ώστε να είμαστε σε θέση κάθε στιγμή να απαντήσουμε στο ερώτημα «ποιος και πως είμαι».Είναι μια ενεργή διαδικασία καθώς οι εμπειρίες μας καθημερινά μεταβάλλουν την απάντηση στο παραπάνω ερώτημα, κι άρα αποτελεί μια συνεχή ενεργή διαδικασία.

Η αυτοαποδοχή αποτελεί την έννοια της αποδοχής των δυνατών και αδύναμων σημείων του εαυτού μας, την αποδοχή της μη τελειότητας μας, και την πίστη στην βελτίωση μας μέχρι το σημείο που αυτό είναι εφικτό, χωρίς όμως να στεκόμαστε «απέναντι» στον εαυτό μας.Ο Carl Rogers είχε πει: «Το παράδοξο είναι ότι, όταν αποδεχτώ τον εαυτό μου γι’ αυτό που είμαι, τότε ακριβώς μπορώ να αλλάξω».

Τέλος η ταύτιση είναι η χρήση εκείνη της αυτογνωσίας και αποδοχής με τρόπους που εκφράζουν , αντικατοπτρίζουν και εκπροσωπούν τον βαθύτερο εαυτό μου και τις ανάγκες του, κι αυτό οδηγεί στην αυτονομία.

Και γιατί τελικά η αυτοσύνδεση είναι τόσο σημαντική για την ευτυχία μας; Γιατί παράγει αυθεντικότητα. Κι η αυθεντικότητα εκτιμάται από τους πάντες, οδηγεί σε ταχύτερες συνδέσεις, δημιουργεί πιο στέρεες σχέσεις και προάγει την εξέλιξη.

Πηγές:

https://oxfordre.com/psychology/view/10.1093/acrefore/9780190236557.001.0001/acrefore-9780190236557-e-743

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2017.02034/full

Mersinias Thomas, TEDx speaker,

Clinical Psychologist, Mental Health Counselor

©www.mersinias.gr