Κατάθλιψη. Αιτίες και θεραπεία

Η Κατάθλιψη είναι μια Ψυχολογική διαταραχή της διάθεσης. Χαρακτηρίζεται από διαρκή χαμηλή διάθεση , και έλλειψη ενδιαφέροντος που γίνεται αντιληπτή και ως απουσία ενέργειας για το οτιδήποτε. Η Κατάθλιψη είναι ένα διαρκές σύμπτωμα κι όχι μια περαστική και πρόσκαιρη κακοκεφιά μερικών ημερών. Απαιτείται διαγνωστικά η ύπαρξή της για διάστημα 6 μηνών.

Τι την προκαλεί; Οι αιτίες είναι ποικίλες και δεν προέρχονται από μια και μόνο πηγή. 

Οφείλονται σε πλήθος παραγόντων όπως:

 • Βιολογικούς (αλλαγή στα επίπεδα νευροδιαβιβαστών)
 • Περιβαλλοντικούς (αλλαγές)
 • Κοινωνικοψυχολογικούς (απώλεια -μεταβολή)
 • Ψυχολογικούς (προσωπικά θέματα και γεγονότα)

Ως υψηλού ρίσκου γεγονότα αναφέρονται αυτά που αφορούν:

 • Σημαντικά γεγονότα της ζωής (θάνατος, φτώχεια κα)
 • Προσωπικότητα (μεταβολές στην διαχείριση στρατηγικών παρελθόντος)
 • Παιδικό τραύμα και οικογενειακό περιβάλλον καταθλιπτικών ατόμων
 • Φάρμακα (κορτικοστεροειδή κα)
 • Κατάχρηση ουσιών (αλκοόλ κα)
 • Απώλεια εργασίας ή απότομη μεταβολή εισοδήματος

Τα συμπτώματα της Κατάθλιψης είναι:

 • Άσχημη διαρκής διάθεση
 • Μείωση απώλεια ενδιαφέροντος για πραγματα που ως σήμερα ευχαριστούσαν το άτομο
 • Μείωση η απώλεια διάθεσης για σεξ και όρεξης φαγητού
 • Αισθήματα ανάξιου και ενοχών
 • Αδυναμία συγκέντρωσης και λήψης αποφάσεων
 • Συχνές σκέψεις γύρω από τον θάνατο

Η θεραπεία της Κατάθλιψης εστιάζεται :

Καταρχήν στην κατανόηση ότι πρόκειται για μια θεραπεύσιμη ασθένεια. Επι μέρους:

 • Υποστηρικτικό πλαίσιο (οικογένεια, άμεσο περιβάλλον). Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο να υπάρχει η υποστήριξη γιατι βελτιώνει τους χρόνους απόκρισης στην θεραπεία εξαιρετικά.
 • Ψυχοθεραπεία. Η γνωσιακή ψυχοθεραπεία προτείνεται αυτή  την στιγμή ως η ιδανικότερη και λόγο σύντομου διαστήματος (6μηνο) αλλά και λόγω πολύ καλών αποτελεσμάτων.
 • Φαρμακοθεραπεία. Εάν κριθεί απαραίτητη είτε ως συμπληρωματική της ψυχοθεραπείας είτε ως αυτόνομης θεραπείας.

Το σημαντικότερο όλων είναι το άτομο που πάσχει να αντιληφθεί αρχικά ότι η ασθένεια του είναι παροδική κατάσταση κι όχι μόνιμη. Και αυτός είναι τουλάχιστον ο δικός μου προσωπικός στόχος στην έναρξη κάθε θεραπείας Κατάθλιψης.

©www.mersinias.gr