Αξιολογήστε το Άγχος σας

Η αντιμετώπιση του άγχους, εξαρτάται από την νοοτροπία που έχουμε απέναντι σε ότι μας συμβαίνει. Υπάρχει η νοοτροπία του στρες, την οποία υιοθετούν πολλοί άνθρωποι στην ζωή τους, και ορίζεται ως την στάση εκείνη που δηλώνει ότι όσο πιο κουραστική γενικά μια κατάσταση, τόσο μεγαλύτερο το άγχος που την συνοδεύει. Λείπουν δηλαδή οι ρεαλιστικές και αναλυτικές παράμετροι του γεγονότος που μπορούν πραγματικά να μας δείξουν ότι ο κόπος που απαιτεί μια κατάσταση από εμάς, δεν συνάδει ανάλογα με το άγχος που θα μας δημιουργήσει. Σε κάποιες δε περιπτώσεις μπορεί να είναι και αντιστρόφως ανάλογη (πχ μια βαριά σωματική άσκηση μπορεί να είναι κι εξαιρετικά αγχολυτική).

Πρόσφατη έρευνα του πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ (Ιουν.2018) προσπάθησε να δημιουργήσει μια μετρήσιμη κλίμακα της νοοτροπίας του άγχους, που τελικά είναι κι αυτή που διαμορφώνει το υποκειμενικό μας άγχος τόσο σε ένταση όσο και σε έκταση απέναντι στο κάθε γεγονός.

 

Για να μετρήσετε την δική σας νοοτροπία άγχους, βαθμολογήστε τα παρακάτω στοιχεία-καταστάσεις από το 1 (διαφωνώ έντονα) ως το 7 (συμφωνώ έντονα):

1. Οι επιδράσεις του στρες είναι αρνητικές και θα πρέπει να αποφεύγονται.

2. Η εμπειρία του άγχους διευκολύνει τη μάθηση και την ανάπτυξή μου.

3. Η εμπειρία του στρες εξαντλεί την υγεία και τη ζωτικότητά μου.

4. Η εμπειρία του στρες ενισχύει την απόδοση και την παραγωγικότητα.

5. Η εμπειρία του στρες εμποδίζει τη μάθηση και την ανάπτυξή μου.

6. Η εμπειρία του στρες βελτιώνει την υγεία και τη ζωτικότητά μου.

7. Η εμπειρία του στρες εξασθενεί την απόδοση και την παραγωγικότητά μου.

8. Οι επιδράσεις του στρες είναι θετικές και πρέπει να χρησιμοποιηθούν για όφελός μου.

Μια νοοτροπία που ενισχύει το άγχος υποδεικνύεται από τη συμφωνία σας με τα σημεία 2, 4, 6 και 8.

Αν συμφωνείτε με τα σημεία 1,3,5 και 7 κρατάτε σταθερά μια νοοτροπία που προκαλεί άγχος.

Ο μέσος συμμετέχων στην έρευνα έβαλε περίπου το μέσο όρο της κλίμακας των 7 στοιχείων (3.22 ανά τεμάχιο) και οι περισσότεροι βαθμολόγησαν μόλις μεταξύ 2 και 4. Εάν έχετε μια νοοτροπία που ενισχύει το στρες, θα πρέπει να έχετε βαθμολογία 4 ή παραπάνω ανά τεμάχιο στα στοιχεία με ζυγή αρίθμηση και 2 ή χαμηλότερα στα στοιχεία με μονή αρίθμηση.

Ως δείκτης , η συγκεκριμένη έρευνα μπορεί να μας δείξει την προυπάρχουσα στάση μας στην καθημερινότητα και κατά πόσο αυτή είναι ένας ενισχυτικός παράγοντας στο οποιοδήποτε πρόβλημα βιώσουμε μέσα στην ημέρα μας. Για αυτό στην Ψυχοθεραπεία επικεντρωνόμαστε στην αλλαγή της σκέψης που οδηγεί στην γενική αλλαγή της στάσης μας και τελικά στο επιθυμητό αποτέλεσμα που δεν είναι άλλο από το να διαχειριζόμαστε καλά τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά της ζωής μας.

©www.mersinias.gr