Αφορά Συμβουλευτική Συνεδρία που πραγματοποιεί από κοινού το ζευγάρι  για την βελτίωση προβλημάτων της σχέσης-γάμου του.

Κάθε Συνεδρία είναι διάρκειας 1 ώρας και 30 λεπτών έκαστη. Ο αριθμός των Συμβουλευτικών Συνεδριών  εξαρτάται απο την φύση του προβλήματος.

Κλείνετε το ραντεβού σας, καλώντας στο 2310 404022 ή στο 6932536494.